PERHE- JA VERKOSTOTYÖ


Perhetyö


Perhetyö on lapsiperheiden auttamista ja tukemista arjessa selviytymiseksi. Työskentely on tavoitteellista, suunnitelmallista sekä määräaikaan rajattua. Lapsen hyvinvointi on perhetyön keskeisin kriteeri.

Perhetyön tavoitteet:

  • Vanhemmuuden tukeminen
  • Vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen
  • Lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen
  • Perheen elämänlaadun parantaminen ja arjen hallinta

Verkostotyö


Verkostotyössä etsitään ja yhdistetään lapselle tärkeiden ihmisten voimavaroja. Verkostotyössä voidaan käyttää erilaisia toimintatapoja esim. verkostokarttaa, jossa kartoitetaan lapsen tukiverkostoja. Verkostokartan kautta voidaan hahmottaa myös niitä suhteita, jotka ovat jollain tapaa haitallisia lapsen tai nuoren kehityksen tai turvallisten kasvuolosuhteiden kannalta.
Dialogisia toimintatapoja verkostotyössä ovat ennakointidialogi ja avoin dialogi. Dialogisten verkostomenetelmien avulla etsitään ja yhdistetään eri palvelusektoreiden työntekijöiden sekä asiakkaan ja hänen läheisverkostojensa voimavaroja. Menetelmät ovat asiakaslähtöisiä; asiakkaan kuulluksi tuleminen varmistetaan, voimavara- ja ratkaisukeskeisiä sekä myönteiseen vuoropuheluun kannustavia
Dialogiset verkostoihin suuntautuvat toimintatavat haastavat sekä perinteisen työntekijäkeskeisen työtavan että työntekijän ja asiakkaan työskentelysuhteen. Dialoginen verkostotyö merkitsee avointa yhteistyötä, jossa toteutuu verkoston tasavertainen kohtaaminen ja vuoropuhelu.

http://maakunta.kainuu.fi/perhetyo

Tekijät:

3.1 Niko Liimatta

3.2 Riitta Lindman

3.3 Sirpa Rautiainen

3.4 Lena Rautolainen-Vuorikari